Skip to end of metadata
Go to start of metadata


nopCommerce  एक खुला स्रोत ई-कमर्स सफ्टवेयर हो जसमा दुबै अग्रभाग र प्रशासन उपकरण ब्याकइन्ड हुन्छ  । nopCommerce एक पूर्ण अनुकूलन योग्य सपिङ्ग कार्ट  हो जुन स्थिर, सुरक्षित र विस्तार योग्य हुन्छ ।  डाउनलोड देखी दस्तावेजिकारण सम्म nopCommerce.com ले nopCommerce समुदायको लागि जानकारी, स्रोतहरू र समर्थनको व्यापक आधार प्रदान गर्दछ।

  

तपाईंको स्टोर स्थापित गर्ने प्रक्रिया मार्फत तपाईंलाई मद्दत गर्नको लागी nopCommerce डकुमेन्टेसन् यहाँ छ। यसले तपाईंलाई तपाईंको साइट छिट्टै सुरु र चालु गर्न मद्दत गर्नेछ।


 

सामग्रीको तालिका

 


The original documentation has been translated into नेपाली

                                         By

                                  Sanju Dahal       
           
     Gmail : sanju.dahal741@gmail.com
     Skype: dsanju741यो डकुमेन्टेसन् खोज्नुहोस्

 


        

  • No labels